KANCELARIA PRAWNA WITOLD MODZELEWSKI RADCA PRAWNY
Piątek, 26 Czerwiec 2009 09:49

    Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny jest polską kancelarią prawną, istniejącą od dnia 8 grudnia 1999 roku, wchodzącą w skład Grupy Instytutu Studiów Podatkowych. Właścicielem Kancelarii Prawnej jest radca prawny prof. dr hab. Witold Modzelewski. Kancelaria prawna jest kancelarią radcy prawnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 1065 ze zm.). Kancelaria Prawna istnieje od dnia 8 grudnia 1999 r.

 
     Wiedza, prawie trzynastoletnie doświadczenie oraz odpowiedzialność i dbałość o dobro Klienta cechujące pracowników i współpracowników Kancelarii Prawnej gwarantują najwyższą staranność oraz profesjonalizm przy świadczeniu pomocy prawnej.


    Zespół Kancelarii Prawnej gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej, która jest ustanowiona w art. 3 ustawy o radcach prawnych. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Co ważne także, radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

 
     Profesjonalizm działania powoduje, że Kancelaria Prana ponad obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, jakiemu podlegają radcowie prawni objęci polisą zawartą przez Krajową Izbę Radców Prawnych, zawiera ponadto corocznie dodatkową polisę odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy 10.000.000,00 zł oraz na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe na 10.000.000,00 zł.

  
    Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w każdej dziedzinie prawa.

Zmieniony: Środa, 26 Wrzesień 2012 08:52