Usługi Kancelarii Prawnej
There are no translations available.

Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną we wszelkich formach:

 • udziela porad i konsultacji prawnych - ustnych, pisemnych, telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej,
 • sporządza analizy i opinie prawne,
 • zapewnia kompleksową obsługę negocjacji z kontrahentami Klientów, jak też związkami zawodowymi,
 • sporządza umowy, uchwały, statuty, regulaminy i inne dokumenty,
 • sporządza odwołania, skargi, skargi kasacyjne w postępowaniach podatkowych,
 • sporządza pisma procesowe, apelacje, skargi kasacyjne w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, karnych i karnych skarbowych,
 • sporządza skargi konstytucyjne,
 • reprezentuje Klientów przed wszelkimi urzędami i władzami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami arbitrażowymi,
 • prowadzi kompleksowo postępowania podatkowe, gospodarcze, cywilne, karne i karne skarbowe.

    
Kancelaria Prawna w szczególności specjalizuje się w obsłudze postępowań kontrolnych,  podatkowych i sądowoadministracyjnych:

1) w zakresie podatku od towarów i usług, w tym:
 • w branży recyklingu i stali oraz
 • w sferze budżetowej,
2) podatku akcyzowego,
3) podatku od nieruchomości,

oraz spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


     Obsługa prawna dostosowywana jest do potrzeb indywidualnych każdego Klienta. W razie potrzeby Kancelaria wykonuje usługi kompleksowe, w tym obejmujące sprawy karne i karne skarbowe.
     Kancelaria Prawna prowadząc obsługę postępowań podatkowych monitoruje sytuację osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatków i w razie potrzeby wszczyna procedury prowadzące do wyłączenia odpowiedzialności lub jej ograniczenia.
i karne skarbowe.