Zespół Kancelarii Prawnej
There are no translations available.

Kancelaria Prawna zatrudnia i współpracuje z doświadczonymi prawnikami – specjalistami z dziedziny prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, prawa pracy oraz prawa karnego oraz karnego skarbowego.Właściciel Kancelarii Prawnej

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Radca prawny nr wpisu WA-3954
Doradca podatkowy nr 00001

Najbardziej znany specjalista w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor kilku tysięcy publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu.

W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości.
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Laureat wielu rankingów doradców podatkowych.

Od ponad 30 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Ekspert parlamentarny oraz rządowy w pracach nad projektami ustaw podatkowych. Od 1996 Prezes Instytutu Studiów Podatkowych.
W 1997 r uzyskał wpis na listę radców prawnych.
 


Dyrektor Generalny Kancelarii Prawnej

 

Kamil Siłuch
Radca Prawny nr wpisu WA-9823
Dyrektor ds. postępowań w Departamencie Prawa podatkowego, finansowego i administracyjnego


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002 r.). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2010 r.

Od 2001 r. jest związany z Kancelarią Prawną Witold Modzelewski Radca Prawny.  
Mecenas Kamil Siłuch specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych oraz postępowań podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej, obrotu wyrobami stalowymi, paliwami, wyrobami z tworzyw sztucznych, a także rynku IT oraz branży obrotu sprzętem elektronicznym). Jako pełnomocnik procesowy reprezentuje Podatników w licznych sporach przed organami podatkowymi i skarbowymi, a także oraz sądami administracyjnym. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz handlowego.

Mecenas Kamil Siłuch jest też  od 2004 r. wykładowcą w zakresie tematyki dotyczącej Ordynacji podatkowej oraz podatku od towarów i usług. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz ordynacji podatkowej, m. in. „Komentarza do Ordynacji podatkowej”.


Kontakt:
tel: +48 607 058 605, +48 22 810 04 07
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


 

Dyrektorzy w Departamentach Kancelarii

 

 

Mirosław Siwiński
Radca Prawny nr wpisu WA-9949
Doradca Podatkowy nr wpisu 09923
Dyrektor ds. prawa materialnego w Departamencie Prawa podatkowego, finansowego i administracyjnego

 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001 r.). Od 2003 r. jest doradcą podatkowym po egzaminie państwowym. Od 2010 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


Mecenas Mirosław Siwiński od marca 2001 r. jest związany z Kancelarią Prawną Witold Modzelewski Radca Prawny.
Mecenas Mirosław Siwiński posiada bogate doświadczenie w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych i optymalizacji podatkowej, jak też zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowań podatkowych i administracyjnych. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, szczególnie w zakresie dotacji i transportu drogowego. Posiada też doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy.  Od 2003 r. występuje przed sądami administracyjnymi, jak też prowadził sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.


Mecenas Mirosław Siwiński jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego”.  Mecenas Mirosław Siwiński jest także autorem kilkuset specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe, publikowanych w wiodących pismach branżowych i portalach internetowych, w szczególności w zakresie podatku VAT, optymalizacji podatkowej oraz postępowań podatkowych. Stały komentator Rzeczypospolitej, Gazety Prawnej oraz publikacji WiP.
Mecenas Mirosław Siwiński  od 2004 r.  jest wykładowcą tematyki podatkowej w zakresie podatku VAT, akcyzowego oraz analizy podatkowej.

 

Kontakt:
tel: +48 22 810 04 07, +48 22 517-30-83
e-mail: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 


 

Radcowie Prawni i Adwokaci

 

 

Michał Łajtar
Adwokat nr wpisu 4461

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Administracja Finansowo Gospodarcza 2002-2005) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Prawo 2004-2009). Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej od 2010 roku.


Związany z Kancelarią Prawną Witold Modzelewski Radca Prawny od 2008 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karnego i karnego skarbowego.

Kontakt:
tel: +48 22 810 04 07, +48 22 517-30-83
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

Michał Głowienka
Adwokat nr wpisu 6242

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012 r.). Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej od 2012 roku.
Związany z Kancelarią Prawną Witold Modzelewski Radca Prawny od 2012 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa podatkowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karnego i karnego skarbowego.

Kontakt:
tel: +48 22 810 04 07, +48 22 517-30-83
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it