Kancelaria Prawna
Witold Modzelewski
Radca Prawny

Jesteśmy polską kancelarią prawną, działającą od 1999 r.
Kancelaria wchodzi w skład Grupy Instytutu Studiów Podatkowych.

Wiedza, dwudziestoletnie doświadczenie oraz odpowiedzialność i dbałość o dobro Klienta cechujące pracowników i współpracowników Kancelarii Prawnej, którzy gwarantują najwyższą staranność oraz profesjonalizm przy świadczeniu pomocy prawnej.

Usługi

Zapewniamy obsługę we wszystkich dziedzinach prawa. Specjalizujemy się w obsłudze kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych, sądowo-administracyjnych, karnych i karnych skarbowych.

01.
Udzielanie porad i konsultacji prawnych - ustnych, pisemnych, telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej
02.
Sporządzanie analizy i opinii prawnych
03.
Kompleksowa obsługa negocjacji z kontrahentami Klientów, jak też zwiąkami zawodowymi
04.
Sporządzanie umów, uchwał, statutów, regulaminów i innych dokumentów
05.
Sporządzanie odwołań, skarg, skarg kasacyjnych oraz innych pism w postępowaniach podatkowych
06.
Sporządzanie pism procesowych, apelacji, skarg kasacyjnych w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, karnych i karnych skarbowych
07.
Sporządzanie skarg konstytucyjnych
08.
Reprezentowanie Klientów przed wszelkimi urzędami i władzami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami karnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami arbitrażowymi
09.
Kompleksowe prowadzenie postępowań podatkowych, gospodarczych, cywilnych, karnych

Obsługa prawna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. W razie potrzeby Kancelaria wykonuje usługi kompleksowe, w tym obejmujące sprawy karne i karne skarbowe.

Zespół

Tworzymy zespół doświadczonych prawników - specjalistów z wielu dziedzin prawa

Właściciel

Prof. dr hab

Witold Modzelewski

Radca Prawny nr wpisu WA-3954
Doradca podatkowy nr 00001

Najbardziej znany specjalista w dziedzinie podatków i prawa podatkowego.
Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt:

(+48) 22 810 04 07

kancelaria.prawna@isp-modzelewski.pl

Dyrektor Generalny Kancelarii Prawnej

Kamil Siłuch

Radca Prawny nr wpisu WA-9823

Mecenas Kamil Siłuch od 2001 r. jest związany z Kancelarią Prawną Witold Modzelewski Radca Prawny.
Od 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego.

Kontakt:

(+48) 607 058 605
(+48) 22 810 04 07

kamil.siluch@isp-modzelewski.pl

Dyrektor Departamentu

Prawa Karnego i Karnego Skarbowego oraz Prawa Cywilnego

Michał Łajtar

Adwokat nr wpisu 4461

Kontakt:

(+48) 22 810 04 07
(+48) 22 517 30 80

michal.lajtar@isp-modzelewski.pl

Kancelaria Prawna posiada ponad obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, jakiemu podlegają radcowie prawni objęci polisą zawartą przez Krajową Izbę Radców Prawnych, zawiera ponadto corocznie dodatkową polisę odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy 10.000.000,00 zł oraz na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe na 10.000.000,00 zł.

Kontakt

  • adres:

  • ul. Kaleńska 8

  • 04-367 Warszawa

  • telefon:

  • (+48) 22 810 04 07

  • (+48) 22 517 30 80

  • faks:

  • (+48) 22 517 30 81

  • e-mail:

  • kancelaria.prawna@isp-modzelewski.pl